Noutati, Proiecte ERASMUS+

Procedura selectie Proiect Erasmus+ ENTREPRENEURSHIP: A STEP TO THE FUTURE (ESF)

ENTREPRENEURSHIP: A STEP TO THE FUTURE (ESF)

(Septembrie 2016- Februarie 2018)

Programul Erasmus +, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2)

 

Descriere proiect:

          Scopul principal al proiectului este acela de a forma abilitățile antreprenoriale ale comunităților școlare, de a integra  metodele inovatoare și active în cadrul procesului de învățământ pentru a spori dezvoltarea aptitudinilor și competențelor elevilor, de a promova utilizarea TIC ca motor al schimbării sistemice pentru a creşte calitatea și relevanța educației la toate nivelurile. Totodată, utilizând învățarea în context  formal și non-formal, se va acționa  pentru a dezvolta motivația elevilor și a îmbunătăți calitatea în educație. Vor fi consultați antreprenori cu experiență, cu scopul de a împărtăși experiențele și abilitățile acestora cu privire la organizarea și dezvoltarea afacerilor de succes, în vederea atât a stimulării creativității prin descoperire, cât și a dezvoltării spiritului inovativ și a abilităților antreprenoriale.

          Elevii care vor fi implicați în proiect își vor putea îmbunătăți abilitățile și competențele, în principal, în următoarele domenii:

– IT și lectură – prin utilizarea instrumentelor informatice pentru colectarea, analizarea, clasificarea informațiilor despre economie, geografie, matematică, comunicarea prin intermediul internetului, prezentarea rezultatelor;

– limba engleză  – prin toate tipurile de comunicare în limba engleză cu partenerii străini, în timp ce lucrează în grupuri mixte.

– economic și social – prin crearea planurilor de afaceri adaptate specificului național și mediul concurențial, prin lucrul în echipe internaționale în diferite proiecte economice și antreprenoriale.

        Elevii cu varsta cuprinsa intre 13 si 16 ani,  care doresc sa intre in grupul tinta al acestui proiect, vor depune  pana pe 23 septembrie 2016 o copie dupa certificatul de nastere/CI si o scrisoare de intentie tehnoredactată (300-400 de cuvinte) la unul dintre profesorii: Zepisi Simona Valinda, Erculescu Laura, Vlad Catalina Estera, Rafira Anca Mihaela, Bobu Raluca, Ciuperca Anca, Savescu Cornelia. In urma analizei scrisorilor, fiecare profesor va alege cate trei elevi, cu care vor vor colabora pe parcursul proiectului pentru derularea activitatilor. Din grupul format, prin concursuri ulterioare, vor fi selectati sase elevi pentru mobilitati.

        Criterii obligatorii care trebuie indeplinite de catre elevii care depun scrisori de intentie:

  • Situație școlară foarte bună în anul/semestrul anterior (media peste 9.00)
  • O conduită impecabilă în timpul orelor de curs cât și în afara lor (media 10.00 la purtare)

  Procedura de selecţie elevi – beneficiari direcţi ESF

  1. Mediatizarea selecţiei elevilor şi a termenului de înscriere (avizierul şcolii, site-ul scolii, pagina de Facebook a Consiliului elevilor)
  2. Depunerea scrisorilor de intentie (23.09.2016) la unul dintre profesorii Zepisi Simona Valinda, Erculescu Laura, Vlad Catalina Estera, Rafira Anca Mihaela, Bobu Raluca, Ciuperca Anca, Savescu Cornelia
  3. Analiza scrisorilor de intentie de catre fiecare profesor (24.09.2016)
  4. Centralizarea si anuntarea rezultatelor finale (25.09.2016)
  5. Trimiterea scrisorilor oficiale către părinţii celor selectaţi (26-27.09.2016)
  6. Semnarea angajamentelor de către elevii selectaţi si a acordurilor parentale de catre parinti elevilor selectati 27-30.09.2016.

Comments are closed.