Proiectele colegiului

Scoala Altfel (2019-2020)

Activitățile din cadrul programului “Școala Altfel” se desfășoară online, după un grafic nou, stabilit pentru fiecare clasă de către fiecare diriginte în colaborare cu ceilalți profesori ai clasei, cu elevii și părinții acestora.

Activităţile desfăşurate vor fi diverse, ele acoperind mai multe domenii:  activităţi cultural-artistice (literare, artistico-plastice, muzicale), activităţi de educaţie ecologică în curte și grădină,  activităţi sportive desfășurate acasă, activităţi tehnico-ştiinţifice, activități de educație civică, financiară, socială, antreprenorială, activităţi pentru o viaţă sănătoasă și pentru  apărarea acesteia. Toate aceste activități vor fi derulate de către elevi, acasă, sub îndrumarea cadrelor didactice și cu sprijinul părinților.

Propuneri de activități găsiți și AICI.

 

Comments are closed.