Noutati

ANUNT

În conformitate cu Ordinul de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar nr. 4135/21.04.2020, vă informăm că:

1.

Art. 11. – (1) Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesul și participarea preșcolarului/elevului la activitățile de învățare on-line organizate de unitatea de învățământ.

(2) Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerea echipamentelor informatice și de comunicare în situația în care acestea aparțin patrimoniului unității de învățământ.

 

2.

Art. 12. – (1) Preșcolarul/Elevul are dreptul de a avea acces gratuit la portalurile, platformele de învățare, bibliotecile virtuale și la alte resurse de învățare digitale, în funcție de nevoi.

(2) Elevul are obligația de a participa la activitățile de învățare on-line stabilite de unitatea de învățământ.

 

  1. Activitatea de învățare on-line se va desfășura folosind platformele de pe portalul Digital pe educred.ro (https://digital.educred.ro), în conformitate cu orarul transmis la nivelul fiecărei clase.

 

Director,

prof. Pîrvulescu Dana-Codruţa

Comments are closed.