Noutati

Anunt – Burse municipale de performanta

ÎN ATENȚIA ELEVILOR , PĂRINȚILOR ȘI PROFESORILOR DIRIGINȚI

DE LA CLASELE a V-a ȘI PÂNĂ LA CLASA a XII-a, inclusiv

  BURSE MUNICIPALE DE PERFORMANȚĂ

           Având în vedere prevederile Hotărârii nr.38/14.02.2020 a  Consiliului Local Municipal Târgoviște, va transmitem că elevii din învățământul gimnazial și liceal pot beneficia în anul școlar 2020-2021 de bursa de performanță în cuantum lunar de 400 lei (se acordă doar pe perioada cursurilor școlare, nu și pe perioada vacanțelor școlare).

În conformitate cu prevederile HCL nr.38/2020, pot beneficia de bursa de performanță elevii care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare :

a) Au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare MEC, conform Calendarului Olimpiadelor Naţionale pentru anul scolar 2019-2020;

b)S-au calificat în anul școlar 2019-2020 în loturile de pregătire organizate de MEC pentru competiţiile internaţionale conform Calendarului activitatilor de pregătire şi selecţie a loturilor pentru participarea la olimpiadele internaţionale

c) Au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MEC în anul școlar 2019-2020.

Pentru clarificări privind competiţiile/concursurile cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, vă rugăm să consultați listele de mai jos.

ATENȚIE: studiați cu maximă atenție listele de mai jos întrucât se iau în calcul doar etapele naționale, fie ele și on-line, ale Concursurilor naționale finanțate de MEC , precum și Activitățile educative naționale finanțate de M.E.C. și Activitățile educative naționale fără finanțare M.E.C.,  la care unul din organizatori sau organizatorul este M.E.C. (vă rugăm să consultati cu atenție anexele menționate la coloana „Organizator*”) .

Hotarare Consiliul local-burse municipale

Olimpiade Nationale 2019-2020

Concursuri Nationale finantate MEC 2019-2020

Activitati educative nationale finantate de MEC 2020

Activitati educative nationale fara finantare MEC 2020

Ținând cont de cele de mai sus , rugăm elevii ce vor beneficia de bursa de performanță ca până la data de 6 octombrie 2020 să depună la secretariatul colegiului, în intervalul orar 8 – 14, o cerere (nu există formular tipizat) însoțită de o copie a actului de identitate al elevului și o copie a diplomei , dar și de originalul diplomei, pentru a se putea certifica copia respectivă.

 

Notă: La avizierul colegiului, și la cel de la intrarea din Calea Domnească , precum și la cel de la intrarea elevilor în corpul A este afișată Hotărârea nr.38 din 14.02.2020 a Consiliului Local Târgoviște privind acordarea burselor muncipale.

Pe site-ul colegiului, www.ienachita.com, se găsesc toate documentele aferente.

Comments are closed.