Noutati

Anunt- Conditii specifice de ocupare a posturilor 2019

Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer / pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița (conform prevederilor Art. 29 alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018, cu modificările și completările ulterioare):

 COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE

  •  Calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani școlari, fără sancțiuni în activitatea didactică;
  • Susţinerea unei lecţii demonstrative (punctaj minim obţinut 95 puncte).

Comments are closed.