Noutati

Anunt – etapa de petransfer

În atenția candidaților la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular

Având în vedere că cele două condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapei de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular din cadrul Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte au caracter obligatoriu: sustinerea unei lecţii demonstrative şi a interviului, depunerea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea şi a celor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor specifice, se va face într-un termen optim.

Acest lucru permite planificarea şi susţinerea acestora, dar şi respectarea dreptului dumneavoastră legal de participare la această etapă de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024.

Cererile, însoțite de documentele precizate în acestea și a celor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte, se depun la  secretariatul şcolii, în perioada 29 – 31.03.2023, între orele 8.00 – 14.00.

După depunerea documentelor solicitate, se va extrage biletul pentru susţinerea lecţiei demonstrative care va avea loc marți, 04.04.2023.

Interviul se va susține conform programării realizate de Comisia de  mobilitate, în cazul obținerii notei minime 9,50 la lecția demonstrativă.

 

Director,

Prof. Pîrvulescu Dana-Codruța

Comments are closed.