Admitere Liceu, Evaluare Nationala, Noutati

ANUNT – în atentia absolventilor de clasa a VIII-a

Vineri, 26 mai 2017, va avea loc “Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare  în regim bilingv a unei limbi moderne de circulaţie internaţională – limba engleză“.

Proba scrisă se va desfăşura începând cu ora 9.00, iar proba orală, începând cu ora 10.30.

Desfăşurarea examenului se realizează cu respectarea OMECTS 4802/31.08.2010, Anexa IV – Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostinţelor de limba moderna pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.   (Art. 4 alin. (2) din O.M.E.C.Ș. nr. 5077/31.08.2016)

TESTUL ESTE VALABIL ŞI PENTRU CLASELE CU SPECIALIZĂRILE:

 – MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, INTENSIV ENGLEZĂ

 – ŞTIINŢE ALE NATURII,  INTENSIV ENGLEZĂ

Comments are closed.