Admitere Liceu, Evaluare Nationala, Noutati

ANUNŢ – In atenţia elevilor de clasa a VIII-a – Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză – 18 mai 2018

Vineri, 18 mai 2018, va avea loc “Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare  în regim bilingv a unei limbi moderne de circulaţie internaţională – limba engleză“.
Proba scrisă se va desfăşura începând cu ora 9.00, iar proba orală, începând cu ora 10.30.

Desfăşurarea examenului se realizează cu respectarea OMECTS 4802/31.08.2010, Anexa IV – Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostinţelor de limba moderna pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.  (Art. 4 alin. (2) din O.M.E.C.Ș. nr. 5077/31.08.2016)

TESTUL ESTE VALABIL ŞI PENTRU CLASELE CU SPECIALIZĂRILE:

 – MATEMATICĂ-INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ

 – ŞTIINŢE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ.

 

ÎNSCRIEREA LA “PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ  PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A CU PREDARE  ÎN REGIM BILINGV A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ – LIMBA ENGLEZĂ” SE FACE DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

  • LUNI, 14.05.2018 – 8.30 – 15.00
  • MARŢI, 15.05.2018 – 8.30 – 15.00

 

ANEXA LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 SE VA RIDICA DE CĂTRE CANDIDAT SAU PĂRINTE (PE BAZA UNUI ACT DE IDENTITATE) DE LA SECRETARIATUL COLEGIULUI ÎN ZILELE DE 29-31 MAI 2018,  ÎNTRE ORELE 9.00 – 15.00.

 

Director,

Prof. Pîrvulescu Dana

Comments are closed.