Noutati

Anunt privind decontarea abonamentelor de transport in anul scolar 2022-2023

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr.4426/20.07.2021 și ale Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii ce nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, în vederea decontării abonamentului de transport, elevul va depune la contabilitate, în perioada 01-04 a lunii următoare celei pentru care elevul a achiziționat abonamentul, următoarele documente:

-cerere tip-se descarcă de pe site-ul ienachita.com;

-abonamentul de transport în original; -copie carte de identitate elev;

-extras de cont bancar deschis pe numele elevului (sumele se plătesc doar într-un cont bancar, nu se plătesc în numerar).

DETALII COMPLETE GĂSIȚI AICI.

Puteți descărca cererea tip de AICI.

Comments are closed.