Evaluare Nationala, Noutati

Anunt privind depunerea contestatiilor EN8 – 2022

Contestațiile se depun la unitatea școlară sau se transmit electronic la adresa de e-mail encontest@ienachita.ro.

Candidații care aleg să transmită contestațiile în format electronic vor primi un e-mail de confirmare a înregistrării contestației, în caz contrar trebuie să apeleze telefonic comisia la numărul 0723711751, în intervalul de depunere a contestațiilor.

MODEL TIPIZAT CERERE

Depunerea contestațiile se realizează în zilele de:

  • 23 iunie 2022 între orele 1600 – 1900
  • 24 iunie 2022 între orele 800-1200

 

Extras din OME nr. 5149/2021:

Art. 11. – (1) Candidații care depun/transmit contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că
nota acordată ca urmare a soluționarii contestației poate modifica,
dupa caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul
candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către
părinții/reprezentanții legali ai acestuia.

Comments are closed.