Admitere Liceu, Noutati

ANUNT – repartizare elevi, specializarea matematică-informatică

Repartizarea elevilor la clasele a IX-a cu specializarea matematică-informatică o găsiți AICI.

La repartizarea elevilor admişi la clasele a IX-a cu specializarea matematică-informatică s-a ţinut cont de opțiunile exprimate și de media de admitere, precum și de prevederile anexei I a ordinului MECTS nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal, astfel:

Art. 5 (2) în cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;

 b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

 c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;

 d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;

Comments are closed.