Bacalaureat, Noutati

Anunt – Simulare Bacalaureat 2018

ÎN  ATENŢIA  ELEVILOR

Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei (8.30), în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.  

 

(1) Se interzice elevilor să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, elevii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ în acest scop.

(2) Elevii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia din unitatea de învăţământ în acest scop nu vor fi primiţi în examen/simulare.

(3) Se interzice elevilor să aibă, în sălile pentru simulare, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile pentru simulare, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice elevilor să aibă, în sălile pentru simulare, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile pentru simulare, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între elevi ori cu exteriorul.

(5) Se interzice elevilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între elevi sau cu exteriorul.

(6) Elevii care încalcă regulile menţionate la alin. (3), (4) si (5) vor fi eliminaţi, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi elevi, de cadre didactice din comisie sau de alte personae şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi”.

 Subiectele rezolvate pe ciorna/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare.

 Extras din OMEN nr. 4792/2017 – Art. 12 alin. (1)-(7), adaptate conform prevederilor OMEN nr. 3109/2018

 

Comments are closed.