Noutati

Anunt Transferuri

ANUNŢ– TRANSFERURI LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I – 2017-2018

 CERERILE DE TRANSFER SE DEPUNPÂNĂ LUNI, 05.02.2018, ora 14.00LA SECRETARIATUL COLEGIULUI.

 

Elevii din alte unităţi şcolare care solicită transferul la Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” vor aduce până luni, 05.02.2018, ora 14,00, o adeverinţă în care vor fi menţionate:

  • clasa, profilul şi specializarea de la care se transferă;
  • media anului şcolar precedet sau media de admitere pentru elevii din clasa a IX-a;
  • media la purtare şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar precedent.

 

EXTRAS ROFUIP – Transferul copiilor și elevilor

Art. 152 – Elevii din invatamantul liceal se pot transfera, pastrand forma de invatamant, cu respectarea urmatoarelor conditii:

  1. in cadrul invatamantului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru, daca media lor de admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la specializarea la care se solicita transferul; in situatii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale județene, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative și în situațiile excepționale prevăzute la art. 155, alin. 4, elevii din clasa a IX-a a invatamantului liceal pot fi transferati si in cursul primului semestru sau inainte de inceperea acestuia, cu respectarea conditiei de medie, mentionate anterior. În situații medicale excepționale, ISJ, cu avizul MEN, poate aproba realizarea transferului și fără respectarea condiției de medie.
  2. b) in cadrul invatamantului liceal, elevii din clasele X-XII se pot transfera, de regula, daca media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul;

 Art. 155 –

(1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se
efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară.

(3) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului și/sau specializării se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară, conform hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul.

 

Extras REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONAREA COLEGIULUI NAŢIONAL „IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIŞTE

Art. 99

(3) Transferul elevilor pentru clasele de gimnaziu, începând cu clasele a V-a semestrul II, se aprobă în cazul in care numărul de elevi la clasă  nu depăşeşte limita maximă aprobata  şi îndeplinesc una din următoarele condiţii:

  1. i) a obţinut minimum o calificare la Olimpiada Naţională, faza naţională sau o calificare la un concurs internaţional din calendarul MEN;
  2. ii) a obţinut minimum 3 premii la faza judeţeană a olimpiadelelor sau la alte concursuri cu fază naţională sau internaţională recunoscute în Consiliul de Administraţie al Colegiului, la una sau mai multe discipline în ultimii doi ani şcolari.

În cazul elevilor din clasele V-VIII, după aprobarea de principiu dată de către Consiliul de Administrație, consecutiv analizării cererilor și a documentelor însoțitoare, cu respectarea condiției de medie anuală/semestrială minim egală cu a ultimului elev din clasa în care se solicită transferul, elevii în cauză se evaluează la disciplinile matematică si limba romana, conform programei școlare pentru anul/semestrul scolar incheiat . Urmare a acestei evaluări, se aprobă transferul elevilor în ordinea notelor obținute la această evaluare.

Director,

Prof. Pîrvulescu Dana-Codruţa

 

 

Comments are closed.