Noutati

Anunt

PROCES VERBAL

privind SELECŢIA DOSARELOR

depuse de participanţii la concursul organizat de

Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte, în perioada 16-30.12.2016,

pentru ocuparea postului de SECRETAR

 

În conformitate cu Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată prin H.G. nr. 1027/2014;

Comisia de concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de SECRETAR în cadrul Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte, constituită prin decizia  directorului nr. 224/05.12.2016, a procedat astăzi, 03.01.2017 la selecţia dosarelor de concurs, depuse de următorii participanţi:

 

Nr.

crt

Numele  şi  prenumele candidatului Documentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs
1. Manea Paula-Florina Dosar de participare înregistrat cu nr. 5787/20.12.2016

 

În urma analizei dosarului, Comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt

Numele şi prenumele

candidatului

Documentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs Observaţii Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Manea Paula-Florina Dosar de participare înregistrat cu nr. 5787/20.12.2016 ADMIS

 

În conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare, rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere va fi afişat atât la sediul Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte cu sediul în Calea Domnească nr. 235, cât şi pe pagina de internet www.ienachita.com, în data de 03.01.2017.

 

Concursul se va desfăşura, conform anunţului publicat la sediul colegiului şi în Monitorul Oficial din data de 15.12.2016, după cum urmează:

– Proba scrisă – 10.01.2017,  ora 9,00

– Interviu şi proba practică – 13.01.2017,  ora 9,00

 

Preşedinte comisie,                                                                 Secretar,

 

prof. Pîrvulescu Dana-Codruţa                                                    Stroescu Marius

Comments are closed.