Bacalaureat, Noutati

BAC2019- In atentia candidatiilor

– IN  ATENTIA  CANDIDATILOR -( la proba scrisa )

( Extras din Anexa 2 la Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4799/31.08.2010 privind organizarea si desfăsurare a examenului de bacalaureat – 2019 in conf. cu

art 2. din Ordinul M.E.N. nr. 4830/30.08.2018 )

  • Accesul candidaţilor este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei conform programării.
  • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări : manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele respective au fost folosite sau nu.
  • Frauda sau tentativa de fraudă atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen.
  • In timpul desfăşurării probelor candidaţii nu comunică în nici un fel între ei.
  • După susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen la proba de intelegere a unui text audiat, respectiv lucrarea la proba scrisa.

 

Preşedintele comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale,

 prof. Pirvulescu Dana-Codruta

Comments are closed.