Bacalaureat, Noutati

BAC2019 – In atentia candidatiilor – PROBELE ORALE

– IN ATENTIA CANDIDATILOR –

( la probele orale )

( Extras din Anexa 2 la Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4799/31.08.2010 privind organizarea si desfăsurare a examenului de bacalaureat – 2019 in conf. cu art 2. din Ordinul M.E.N. nr. 4830/30.08.2018 )

• Accesul candidaţilor este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu o oră înainte de începerea probei conform programării.

• Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări : manuale, dicţionare, notiţe, însemnari, etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea acestei dispoziţii duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele respective au fost folosite sau nu.

• Frauda sau tentativa de fraudă atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen.

• In timpul desfăşurării probelor candidaţii nu comunică în nici un fel între ei.

• După susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen.

Preşedintele comisiei de bacalaureat de evaluare
a competenţelor lingvistice şi digitale,

prof. Pirvulescu Dana-Codruta

Comments are closed.