Elevi

 2021-2022 

ÎN ATENTIA ELEVILOR BURSIERI

Începând cu semestrul al II-lea al anului 2021-2022 au fost modificate criteriile generale de acordare a burselor prin OME 5870 din 22.12.2021

Criterii burse: DESCARCATI AICI

Bursa de merit sau studiu se poate cumula cu bursa socială !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bursa Bani de Liceu se poate cumula doar cu bursa de merit sau bursa de studiu !!!!!!!!!!!!!!!!

Dosarele se primesc de către diriginți.

CERERILE pentru Bursele Sociale si de studiu le puteți descărca în format DOC.

Ordinul-nr-5870-2021-privind-aprobarea-criteriilor-generale-de-acordare-a-burselor-elevilor-din-invatamantul-preuniversitar-de-stat

Criteriile-generale-de-acordare-a-burselor-elevilor-din-invatamantul-preuniversitar-de-stat-din-22.12.2021

2018-2019

ÎN ATENTIA ELEVILOR BURSIERI

!! A fost modificată și completată HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte. Detalii AICI

ÎN ATENTIA ELEVILOR BURSIERI

Vă informăm că, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgoviște nr.450/28.11.2018, au fost modificate condițiile de acordare a burselor de merit și de performanță.

Astfel, începând cu data de 01.12.2018, vor primi bursa de merit doar elevii care „studiază, au domiciliul în municipiul Târgoviște și îndeplinesc condițiile prezentului regulament.”. Condițiile din regulament sunt cele ce fac referire la media anuală de 9,85, nici o medie sub 9, media 10 la purtare și sub 10 absențe nemotivate/semestru.

Prin urmare , elevii de gimnaziu bursieri ce se regăsesc în tabelul cu bursierii pe anul școlar 2018-2019 au obligația de a prezenta până la data de 20.12.2018 o copie a cărții de identitate a unui părinte pentru a putea stabili astfel domiciliul elevului. În cazul neprezentării acestei copii ne vedem nevoiți să nu acordăm bursa până la momentul la care se poate face dovada domiciliului.

Elevii de liceu , bursieri, au depus la începutul anului școlar o copie a cărții de identitate și prin urmare nu mai este necesară copia actului de identitate decât în situația în care există modificări (schimbarea actului de identitate, a domiciliului, etc.). Până la această dată , conform datelor extrase din documentele depuse pentru acordarea bursei de merit și de performanță la liceu se înregistrează următoarea situație:88 elevi au domiciliul în Târgoviște ( 3 elevi la bursa de performanță) și 75 elevi au domiciliul în alte localități (2 elevi la bursa de performanță).

Referitor la modul cum se va efectua plata , vă informăm că pentru perioada 10.09.2018-30.11.2018 primesc bursa toți elevii din listele afișate iar începând cu data de 01.12.2018 doar cei cu domiciliul în municipiul Târgoviște.

Până la data de 11.12.2018 nu am primit sumele necesare efectuării plății burselor pentru perioada 10.09.-30.11.2018.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște  o gasiti AICI.

2017-2018

Lista dirigintilor pentru anul scolar 2017-2018 o puteti gasi AICI

Regulament de Organizare și funcționare CNIV 2017-2018

2016-2017

  • 18 noiembrie 2016 – Cererea pentru motivarea absentelor se poate descarca AICI
  • 14 noiembrie  2016Tabelul cu elevii care îndeplinesc condițiile de acordare a bursei municipale de merit,  în trimestrul I al anului școlar 2016-2017 se regăsește AICI
  • 8 aprilie 2016 –  Program Euro200 (cererile se depun până pe 21 aprilie)