Evaluare Nationala, Noutati

Evaluare Nationala 2024 – Repartizare

Repartizarea elevilor o găsiți AICI

ÎN ATENŢIA ELEVILOR

Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8.30.

 (1) Se interzice elevilor să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea obiecte, elevii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ – centru de examen în acest scop.

(2) Elevii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiţi la Evaluarea Națională.

(3) Se interzice elevilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea obiecte sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice elevilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea obiecte, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, dispozitive tip IoT, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți elevi/asistenți din unitatea de învățământ centru de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice elevilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(6) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar elevii respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi elevi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.

(7) Elevii eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

(8) Inaintea de inceperea probelor, asistenții prezintă elevilor prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementarilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), elevii vor semna un proces-verbal in care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea  regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Subiectele rezolvate pe ciornă nu se iau în considerare.

 

Extras din OME nr. 6155/31.08.2023 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2023-2024 și ale Procedurii ME nr.28192/13.05.2024

Comments are closed.