Noutati

In atentia candidatiilor pentru clasa a V-a, 2019-2020

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

Selecție pentru clasa a V-a, 2019-2020

  – elevii vor fi prezenţi în săli la ora 12,30 şi vor avea asupra lor certificatele de naştere, în original;

– candidaţii nu au voie să deţină asupra lor materiale informative (cărţi, caiete), telefoane mobile, calculatoare etc; nerespectarea acestei dispoziţii atrage după sine excluderea de la test;

– fiecare candidat primeşte ciorne şi foi tipizate pentru concurs;

– fiecare candidat primeşte câte o foaie cu subiecte pentru fiecare probă;

– redactarea rezolvării subiectelor se va face pe foile tipizate, cu colţul conţinând numele candidaţilor secretizat;

– numai răspunsurile conţinute pe foia tipizată vor conta pentru stabilirea notei;

– răspunsurile se redactează cu cerneală sau pastă albastră (pentru sublinieri sau desene se poate folosi creionul negru);

– greşelile se taie cu o linie orizontală;

– la predarea ultimelor lucrări, în sală rămân cel puţin trei candidaţi;

 

Desfăşurarea testării:

  – Limba şi literatura română – 45 minute (13.00-13.45)

– Matematică – 45 de minute (14.15-15.00)

Între cele două probe scrise va fi o pauză de 30 minute.

Comments are closed.