Proiecte eTwinning

Proiect eTwinning – e-Kids Learn Together

Proiectul are ca scop cunoașterea diferitelor țări europene, istoria și reperele lor, obiceiurile, tradiția, poveștile și legendele, precum și dezvoltarea abilităților TIC atât ale profesorilor, cât și ale elevilor, în timp ce lucrează la diferite instrumente online. Participanții vor face prezentări pe diferite subiecte în fiecare lună și apoi vor face diferite chestionare pentru a verifica cât de multe au învățat despre celelalte țări. Toți participanții vor fi plasați în echipe. Fiecare echipă va fi formată din participanți din diferite țări. În acest fel prin prezentări și chestionare elevii pot învăța unii de la alții.
Obiectivele proiectului sunt acelea de a învăţa să utilizeze aplicaţii de programare, precum:
·      dezvoltarea competențelor lingvo-culturale;
·      dezvoltarea abilităților TIC;
·      dezvoltarea abilităților de comunicare, cooperare și colaborare;
·      dezvoltarea abilităților lingvistice ale elevilor;
·    realizarea de aplicații utilizând instrumentele de prezentare (Power Point, Adobe Spark, Sutori, Book Creator) și a instrumentelor de creare de teste (Wordwall, Quizizz, Kahoot, Wizer, Bookwidgets) .

Partenerii din proiect sunt din Armenia, Croația, Italia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Turcia.

Comments are closed.