Despre noi

Misiunea școlii

Instruirea în vederea formării unor deprinderi, abilități, a unei mentalități deschise și moderne prin care:

– să conștientizeze rolul esențial al școlii în formarea și pregătirea pentru viață

– să descopere, să selecteze și să utilizeze creativ și eficient informația;

– să se angajeze motivați în competiția valorilor europene.

Educarea în spiritul înaltelor valori morale și spirituale în vederea:

  • integrării responsabile în comunitate
  • formării și susținerii unei familiiș
  • păstrării, respectării și promovării tradițiilor și spiritualității naționale în context european

Viziunea școlii :             Educație – Performanță – Multiculturalitate

     
 Istoric  Profesori Absolvenți Bază materială
       
Profilul colegiului Oferta educatională Documente manageriale  Buget